Chính sách bảo mật

CAM KẾT BẢO MẬT TỪ BAMATO.VN

Bạn được bảo vệ khi nào?

Bất cứ khi nào bạn truy cập, để lại bình luận, mua sắm trên trang thương mại điện tử Bamato. Các dữ liệu của bạn sẽ được phục vụ cho việc kiểm tra đơn hàng, và giao hàng. Những thông tin của bạn được nhận diện giúp phát hiện spam và bảo vệ tuyệt đối và trải nghiệm mua sắm tốt hơn

Bạn được bảo vệ nơi nào?

  1. Cookies

Nếu bạn muốn bình luận trên website bạn cần nhập thông tin tên, email. Thông tin Cookies sẽ được lưu lại nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi muốn viết bình luận khác. Thời gian lưu trữ là một năm.

Chúng tôi sẽ thiết lập Cookie tạm thời khi bạn đăng nhập bằng tài khoản vào website. Cookies này không bao gồm thông tin cá nhân của bạn. và sẽ được tự động gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, cookies sẽ được thiết lập để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập chỉ được lưu trong hai ngày. Khi được bạn chọn “Nhớ Tôi” hoặc “Remember Me” nghĩa là cho phép chúng tôi lưu thông tin đăng nhập. Và trong trường hợp này thông tin cũng chỉ được phép lưu tối đa trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất, Cookies thông tin đăng nhập sẽ được xóa ngay lúc đó.

Bài viết bạn được phép viết hoặc công bố trên website của chúng tôi đều được bảo vệ. Một bản Cookie liên quan đến vấn đề này sẽ được bổ sung và lưu. Cookies này không chứa thông tin các nhân. Và sẽ tự động hết hạn sau một ngày.

2. Tải video hình ảnh 

Bạn nên tránh tải dữ liệu liên quan đến vị trí của bạn vào các phần công khai. Khách truy cập vào mục công khai của trang web có thể tải xuống và sử dụng bất cứ lúc nào.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, trang web sẽ giữ lại vô thời hạn với siêu dữ liệu của nó. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận diện và chấp nhận bất kỳ bình luận nào. Thay vì giữ chúng lâu trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web. Chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào. Ngoại trừ không thể thay đổi tên người dùng. Quản trị viên trang web thể xem và chỉnh sửa thông tin đó nếu bạn yêu cầu.

Các quyền hạn cho người dùng

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp hoặc xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ phải giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến Bamato.vn